Po Chü-i

Aus Lyrikwiki
Po Chü-i, Bai Juyi

(chinesisch 白居易, Pinyin Bái Jūyì / Bó Jūyì, W.-G. Pai Chü-i, Bai Dschü-i, Bo Dschü-I)

Chinesischer Dichter der Tang-Dynastie, * 772 in Xinzheng, Henan; † 846 in Luoyang