Mały Atlas historyczny

Aus LyrikwikiNanke, Piotrowicz, Semkowicz: Mały Atlas historyczny. Warszawa, Wrocław: Państwowe Pryedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, 1989 (1. 1950)