Atlas do Historii Starożytnej

Aus Lyrikwiki


Ludwik Piotrowicz: Atlas do Historii Starożytnej. Warszawa, Wrocław: Państwowe Pryedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, 1989 (1957)