Polnische Lyrik

Aus Lyrikwiki
Version vom 8. November 2013, 03:31 Uhr von Wikiop (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „kategorie:Polnische Lyrik kategorie:Anthologien == Anthologien polnischer Lyrik auf Deutsch == * Twardowski, Leon; Koppens, Julius: Polnische Klän…“)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu:Navigation, Suche


Anthologien polnischer Lyrik auf Deutsch

 • Twardowski, Leon; Koppens, Julius: Polnische Klänge. Nachdichtungen polnischer Lyrik. Wien 1922
 • Scherlag, Lorenz: Moderne polnische Lyrik. Eine Anthologie deutscher Übertragungen. Zürich 1923
 • Lahr, Helene: Polnische Lyrik. 1953
 • Leuchtende Gräber : Verse gefallener polnischer Dichter / Ausgew. u. übertr. Karl Dedecius. Heidelberg : Dr. Buddensieg 1959, 15 S. (Mickiewicz-Blätter ; Beih. 1)
 • Lektion der Stille : Neue polnische Lyrik / Karl Dedecius. München : Hanser, 1959, 84 S.
 • Polnische Poesie des 20. Jahrhunderts / hrsg. und übertr. von Karl Dedecius. München : Hanser 1964, 236 S.
 • Dedecius, Karl: Nach der Sintflut. Eine Auslese polnischer Lyrik. 1968
 • Polnische Lyrik der Gegenwart / hrsg. u. übertr. von Karl Dedecius. Stuttgart : Reclam, 1973, 158 S. (Universal-Bibliothek Nr. 9482/9483) = Lektion der Stille, Hanser-Verlag
 • Bereska, Henryk: Polnische Lyrik aus fünf Jahrzehnten. Berlin und Weimar; Auflage: 2. 1977
 • Polnische Liebesgedichte / Ausgew. u. übertr. von Karl Dedecius. Mit Zeichn. von Pablo Picasso. Frankfurt am Main : Insel-Verlag, 1980, 57 S. (Insel-Bücherei 1008)
 • Die Dichter Polens : 100 Autoren vom Mittelalter bis heute ; e. Brevier / von Karl Dedecius. Mit Portr.-Zeichn. von Eryk Lipi´nski. [Die Biographien u. Leseproben sind kurzgefasst u. aus d. Poln. übertr. von Karl Dedecius] Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1982, 239 S. (Polnische Bibliothek)
 • Das junge Polen : Literatur d. Jahrhundertwende ; e. Lesebuch / von Karl Dedecius. [Aus d. Poln. von Jean Paul d'Ardeschah ...] Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1982, 282 S. (Polnische Bibliothek)
 • Ein Jahrhundert geht zu Ende : poln. Gedichte d. letzten Jahre / hrsg. u. ins Dt. übertr. von Karl Dedecius. Mit e. Situationsbericht von Adam Zagajewski. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1984, 119 S. (edition suhrkamp NF 216)
 • Dedecius, Karl: Polnische Poesie des 20. Jahrhunderts. Frankfurt am Main 1982
 • DER MENSCH IN DEN DINGEN. Programmtexte und Gedichte der Krakauer Avantgarde. Hrsg. von Heinrich Olschowsky. Übers. von Ulrike Herbst-Rosocha, Heinrich Olschowsky, Hubert Schumann, Ingrid Weise. Nachdichtung von Karl Dedecius, Peter Gosse, Uwe Grüning, Heinrich Olschowsky, Richard Pietraß, Christina Wolter. Leipzig: Reclam 1986. 348 S., 16 teils farb. Tafeln. (= Universal-Bibliothek 1157). Vertretene Autoren: J. Brzękowski, J. Kurek, T. Peiper, J. Przyboś, W. Strzemiński.
 • Lachmann, Peter: Poesie der Welt: Polen. Auswahl u. Prosa-Übersetzungen von Peter u. Renate Lachmann. Berlin (West): Propyläen Verlag. 1987. 450 S. Vertretene Autoren: M. Rej, J. Kochanowski, M. Sęp Szarzynski, D. Naborowski, J.A. Morsztyn, Z. Morsztyn, I. Krasicki, A.S. Naruszewicz, F. Karpiński, F. Kniaźnin, A. Mickiewicz, J. Słowacki, Z. Krasiński, C. Norwid, A. Asnyk, J. Kasprowicz, K. Tetmajer, W. Rolicz-Lieder, S. Wyspiański, T. Miciński, W. u. S. Korab Brzozowski, M. Komornicka, B. Leśmian, L. Staff, B. Ostrowska, T. Czyżewski, T. Peiper, K. Iłłakowiczówna, M. Pawlikowska-Jasnorzewska, K. Wierzyński, J. Tuwim, J. Iwaszkiewicz, A. Słonimski, S. Młodożeniec, Józef Wittlin, W. Broniewski, A. Stern, A. Wat, B. Jasieński, J. Przyboś, J. Czechowicz, M. Jastrun, J. Brzękowski, K. I. Gałczyński, A. Ważyk, C. Miłosz, K. K. Baczyński, T. Różewicz, T. Gajcy, T. Borowski, M. Białoszewski, W. Szymborska, Z. Herbert. Nachdichtungen von Friedemann Berger, Annemarie Bostroem, Hermann Buddensieg, Peter Cornelius, Heinz Czechowski, Karl Dedecius, Roland Erb, Rolf Fieguth, Walburg Friedenberg, Stefan George, Jens Gerlach, Uwe Grüning, Heinz Kahlau, J. Kerner, S. Kirsch, G. Kunert, P. Lachmann, R. Lachmann, H. Lahr, J. Luczak-Wild, H. Nitschmann, S. Przybyszewski, M. Remané, W. Scherffer v. Scherffenstein, A. Wedecke, C. Wolter, S. Wukadinovic.
 • POLEN IM EXIL. Eine Anthologie. Hrsg. von Krzysztof Dybciak. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1988. 383 S. (= Polnische Bibliothek). Vertretene Autoren: S. Barańczak, A. Bobkowski, T. Borowski, F. Chopin, A.J. Czartoryski, J. Dąbrowski, K. Dybciak, F. Dzierzyński, Gallus Anonymus, W. Gombrowicz, H. Grynberg, G. Herling-Grudziński, B. Jasieński, Johannes Paul II., W. Kadłubek, J. Kitowicz, Z. Krasiński, S.J. Lec, J. Lechoń, S. Leszczyński, A. Mickiewicz, C. Miłosz, Z. Morsztyn, S. Mrożek, C.K. Norwid, J. Nowak, T. Nowakowski, W. Odojewski, I.J. Paderewski, J. Parandowski, B. Piłsudski, W. Potocki, S. Przybyszewski, H. Sienkiewicz, A. Słonimski, J. Slowacki, A. Słucki, T. Terlecki, J. Tuwim, M. Wańkowicz, A. Wat, K. Wierzyński, J. Wittlin, J. Wybicki, A. Zagajewski. Übersetzer: Josef Bujnoch, Karl Dedecius, Armin Droß, Rolf Fieguth, Friedrich Griese, Elvira Grözinger, Gerda Hagenau, Hans-Peter Hoelscher-Obermaier, Rudolf v. Jouanne, Veronika Körner, Andreas Lawaty, Winfried Lipscher, Brigitte Nenzel, Walter Panitz, Maryla Reifenberg, Christian Reitz, Martin Remané, Walter Schamschula, Renate Schmidgall, Ulla Sörman, Klaus Staemmler, Ewald Trojansky, Hansjürgen Wille, Ludwig Zimmerer.
 • MODERNE POLNISCHE LYRIK. WSPÓŁCZESNA LIRYKA POLSKA. Hrsg. vom Verein zur Förderung sprachmittlerischer Publikationen. Wien: [o.V] 1989. 63 (+9) S. Vertretene Autoren: Jolanta Barylanka, Flora Bieńkowska, Ernest Bryll, Stanisław Ryszard Dobrowolski, Wiesław Dymny, Konrad Jerzy Fiałkowski, Anna Frajlich, Stanisław Franczak, Bozena Intrator, Maria Kalota-Szymańska, Mirosław Kasjan, Tadeusz Kubiak, Ewa Lipska, Leon Nowicki, Józefa Radzymińska, Stanisław Romaniak, Artur Rotter, Tadeusz Różewicz, Leopold Staff, Wisława Szymborska, Marta Tomaszewska, Kazimierz Wierzyński, Janina Wójcicka, Adam A. Zych. Übersetzt von Hanna Balzarek, Maciej Florkowski, Jan Herzig, Bożena Intrator, Czesław Los, Dorothea Müller-Ott, Monika Ordon, Andrea Plaschka, Kaya Rasmus, Joanna Ziemska, Maria Zykan-Zilberszac.
 • NICHT DER BLUMEN WEGEN. Gedichte aus der Shoa. Ausgew. u. hrsg. von Nea Weissberg-Bob. Übers. a. d. Jiddischen u. Polnischen von Nea Weissberg-Bob u. Esther Kinsky. Bad Honnef: Gildenstern 1990. 70 S. Enthält Gedichte von Halina Birenbaum, Pola Braun, Jan Brzechwa [d.i. Jan Wiktor Lesman], Stefania Ney [d.i. Stefania Grodzieńska], Władysław Szlengel u. Elżunia.
 • Bube, Dame, König : Geschichten und Gedichte aus Polen / hrsg. u. mit e. Nachw. vers. von Karl Dedecius. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1990, 324 S. (suhrkamp-taschenbuch 1709) - BUBE, DAME, KÖNIG. Enthält Beiträge von Jerzy Andrzejewski, Adam Asnyk, Michal Bałucki, Stanisław Barańczak, Gottfried Benn, Wacław Berent, Jan Błonski, Tadeusz Boy-Żelenski, Kazimierz Brandys, Maria Dąbrowska, Günter Eich, Henryk Elzenberg, Kornel Filipowicz, Frovinus aus Krakau, Konstanty Ildefons Gałczynski, Witold Gombrowicz, Zbigniew Herbert, Ireneusz Iredyński, Jaroslaw Iwaszkiewicz, Jan Kochanowski, Leszek Kołakowski, Hugo Kołłątaj, Janusz Korczak, Marcin Kromer, Leon Kruczkowski, Ryszard Krynicki, Reinhard Kunze, Andrzej Kuśniewicz, Stanisław Jerzy Lec, Stanisław Lem, Józef Mackiewicz, Broniłlaw Maj, Adam Mickiewicz, Czesław Miłosz, Jan Andrzej Morsztyn, Sławomir Mrożek, Stefan Napierski, Cyprian Kamil Norwid, Adolf Nowaczyński, Teodor Parnicki, Józef Piłsudski, Wacław Potocki, Boleslaw Prus, Stanisław Przybyszewski, Albrecht Stanisław Radziwiłł, Mikołaj Rej, Władysław Stanisław Reymont, Tadeusz Różewicz, Henryk Rzewuski, Maciej Kazimierz Sarbiewski, Bruno Schulz, Johann Christoph Friedrich Schulz,Władysław Sebyła, Henryk Sienkiewicz, Juliusz Słowacki, Jan Sobieski, Mikołaj Sęp Szarzynski, Jan Józef Szczepański, Wisława Szymborska, Władyslaw Terlecki, Kazimierz Tetmajer, Kazimierz Wierzyński, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Józef Wittlin, Gabriela Zapolska, Stefan Żeromski. Übersetzungen von Henryk Bereska, Ulrich Brewing, Karl Dedecius, Armin Droß, Friedrich Griese, Josef Hahn, Jochen Halbey, Kurt Harrer, Hans-Peter Hoelscher-Obermaier, Olaf Kühl, Andreas Lawaty, Philipp Löbenstein, Edith Marko-Stöckl, Roswitha Matwin-Buschmann, Christiane Reitz, Karl Riedl, Gotthold Rhode, Hubert Schumann, Krystyna von Schuttenbach, Klaus Staemmler, Walter Tiel, Jutta Wierczimok, Monika Wrzosek-Müller.
 • Lyrisches Quintett : fünf Themen der polnischen Dichtung / hrsg. und aus dem Poln. übertr. von Karl Dedecius. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1992, 363 S. (Polnische Bibliothek) - Enthält Gedichte von Wanda Bacewicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Wojciech Bak, Edward Balcerzan, Stanisław Baliński, Józef Baran, Stanisław Barańczak, Miron Białoszewski, Ewa Białlous-Drescherowa, Zbigniew Bieńkowski, Jacek Bierezin, Marianna Bocian, Krzysztof Boczkowski, Wacław Bojarski [Pseud. Marek Zaleski], Tadeusz Borowski, Roman Brandstaetter, Mieczysław Braun [Braunstein], Władysław Broniewski, Ernest Bryll, Jan Brzękowski, Mieczysława Buczkówna, Andrzej Bursa, Andrzej Busza, Tadeusz Chabrowski, Maciej Cisłlo, Jerzy Czarnota, Bogdan Czaykowski, Józef Czechowicz, Adam Czerniawski, Marian Czuchnowski, Ewa Filipczuk, Tadeusz Gajcy, Konstanty Ildefons Gałczynski, Witold Gombrowicz, Stanisław Grochowiak, Henryk Grynberg, Marian Grześczak, Jerzy Harasymowicz, Julia Hartwig, Paweł Heintsch, Marian Hemar, Zbigniew Herbert, Gustaw Herling-Grudziński, Paweł Hertz, Małgorzata Hillar, Marek Hłlasko, Tadeusz Hollender, Janusz A. Ihnatowicz, Ireneusz Iredyński, Wacław Iwaniuk, Marian Jachimowicz, Anna Janko, Zbigniew Jankowski, Aleksander Janta, Mieczysław Jastrun, Tomasz Jastrun, Zbigniew Jerzyna, Franciszek Kamecki, Anna Kamieńska, Krzysztof Karasek, Tymoteusz Karpowicz, Tamara Karren, Stanisław Kobielus, Leszek Kołakowski, Janusz Korczak [Henryk Goldszmit], Julian Kornhauser, Jerzy Kosiński, Anka Kowalska, Urszula Kozioł, Jerzy Kronhold, Ryszard Krynicki, Bogusława Latawiec, Zygmunt Ławrynowicz, Stanisław Jerzy Lec, Jan Lechoń, Ewa Lipska, Józef Łobodowski, Bronisław Maj, Jarosław Markiewicz, Bonifacy Miążek, Artur Międzyrzecki, Ryszard Milczewski-Bruno, Krystyna Miłobędzka, Czesław Miłosz, Tadeusz Mocarski, Sławomir Mrożek, Stefan Napierski [Stefan Marek Eiger], Jerzy Niemojowski, Wiesław A. Nieweglowski, Tadeusz Nowak, Tadeusz Nowakowski, Schwester Nulla [d.i. Lucyna Westwalewiczówna], Beata Obertyńska, Marian Ośniałowski, Wacław Oszajca, Marian Pankowski, Janusz St. Pasierb, Alicja Patey-Grabowska, Antoni Pawlak, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Jerzy Pietrkiewicz, Anna Pogonowska, Jan Polkowski, Joanna Pollakówna, Halina Poświatowska, Julian Przyboś, Helena Raszka, Jan Rostworowski, Tadeusz Różewicz, Ewa Sabelanka, Barbara Sadowska, Bruno Schulz, Władyslaw Sebyła, Marek Skwarnicki, Antoni Słonimski, Arnold Słucki, Florian Śmieja, Teresa Socha-Lisowska, Jan Sochon, Piotr Sommer, Kazimierz Sowinski, Jan Spiewak, Michał Spruśinski, Edward Stachura, Leopold Staff, Zdzisław [Leon] Stroński [Ps.: Marek Chmura], Leszek Szaruga, Adriana Szymańska, Wisława Szymborska, Bolesław Taborski, Teresa Truszkowska, Andrzej Trzebiński, Jan Twardowski, Stanisław Vincenz, Aleksander Wat, Adam Ważyk, Jerzy Kamil Weintraub, Andrzej Wierciński, Kazimierz Wierzynski, Witold Wirpsza, Józef Wittlin, Rafał Wojaczek, Kazimierz Wójtowicz, Karol Wojtyłla, Wiktor Woroszylski, Stanisław Wygodzki, Adam Zagajewski, Jerzy Zagórski, Tadeusz Żukowski.
 • DANZIGER VERSE. STROFY GDAŃSKIE. Hrsg. u. ausgewählt von Boleslaw Fac. Gdańsk: Wydawnictwo im. J. Lelewela 1992. 110/122 S. mit 3/3 Abb. Zweisprachige Ausgabe. Beiträge zahlreicher deutscher und polnischer Autoren und Übersetzer. Auslieferung in Deutschland: Droste, Düsseldorf.
 • FRAUEN IN POLEN. Erzählungen und Gedichte. Hrsg. von Olga Mannheimer. München: Deutscher Taschenbuch-Verlag 1994. 308 (+1) S. (= dtv 11868). Enthält Beiträge von Anna Bojarska, Maria Dąbrowska, Julia Hartwig, Anna Kamieńska, Krystyna Kofta, Zofia Kossak, Hanna Krall, Maria Kuncewiczowa, Ewa Lipska, Zofia Nałkowska, Maria Nurowska, Zyta Oryszyn, Agnieszka Osiecka, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Zofia Romanowiczowa, Ewa Szumańska, Wisława Szymborska. Übers. von Henryk Bereska, Karl Dedecius, Eberhard Dieckmann, Roswitha Matwin-Buschmann, Renate Schmidgall, Hubert Schumann, Klaus Staemmler, Eustachy Świeżawski u. Elisabeth Meyer, Christa Vogel, Angelika Weber, Witold Wirpsza, Karin Wolff, Monika Wrzosek-Müller.
 • NACH DEN GEWITTERN. Ein polnisch-deutsches Lesebuch. Hrsg. vom Verband deutscher Schriftsteller (VS) und dem Deutschen Polen-Institut. Redaktion: Klaus Dieter Sommer. Göttingen: Steidl 1995. 320 S. (= steidl taschenbuch 64). Die Anthologie erscheint im Gefolge des sog. Loest-Plans, der auf dem Bundeskongreß des Verbands deutscher Schriftsteller (VS) im April 1994 ins Leben gerufen wurde, um die polnische Literatur in Deutschland zu popularisieren. Er enthält u.a. Texte von Marzena Broda, Krzysztof Ćwikliński, Janusz Głowacki, Paweł Huelle, Aleksander Jurewicz, Krzysztof Koehler, Julian Kornhauser, Hanna Krall, Ryszard Krynicki, Bolesław Lubosz, Jerzy Łukosz, Bronisław Maj, Iwona Mickiewicz, Czesław Miłosz, Marek Nowakowski, Maria Nurowska, Jerzy Pilch, Aleksander Rozenfeld, Tadeusz Różewicz, Janusz Rudnicki, Andrzej Szczypiorski, Wisława Szymborska, Wiktor Woroszylski, Adam Zagajewski. Übers. von Henryk Bereska, Karl Dedecius, Bettina Eberspächer, Dieter Kalka, Esther Kinsky, Albrecht Lempp, Silke Lent, Renate Schmidgall, Klaus Staemmler, Jutta Wierczimok.
 • DIE GRÜNE GRENZE. ZIELONA GRANICA. Polnisch-Sächsische Anthologie (Gedichte). Polsko-saksońska antologia poetycka. Auswahl und Bearbeitung von Ernest Dyczek. Wrocław: Okis 1995. 121 S. Zweisprachige Ausgabe. Texte u. a. von Urszula M. Benka, Anna Janko, Marek Karwowski, Piotr Klimczak, Tomasz Majeran, Karol Maliszewski, Jarosław Michalak, Renata Maria Niemierowska, Ewa Sonnenberg, Wojciech Izaak Strugała. Übers. v. Heinz Czechowski, Roland Erb, Barbara Ermlich, Klaudia Ermlich, Peter Gehrisch, Dieter Krause, Undine Materni, Günter Ullmann. Der Band enthält u.a die Gedichte der Preisträger der Sächsisch-Polnischen Literaturtage 1994 in Breslau/ Wrocław.
 • DICHTERINNEN AUS DEM DUNKEL. POETKI Z CIEMNOŚCI. Hrsg. von der Gruppe WIR. Verein zur Förderung der Deutsch-Polnischen Literatur. Berlin: 1995. 416 S. Zweisprachige Ausgabe. (Literaturedition Nr. 2., November 1995). Texte u. a. von Halina Birenbaum, Krystyna Krahelska, Henryka Lazowertówna, Zuzanna Ginczanka (eigentl. Sara Ginsburg), Grażyna Chrostowska, Gina Gieysztor, Irena Bobowska, Leonia Jabłonkówna, Übers. von Henryk Bereska, Ewa Baglajewska-Miglus, Bettina Eberspächer, Wanja W. Ronge, Wolfgang Jöhling, Jürgen Hensel, Iwona Mickiewicz, Ewa Maria Ślaska, Nea Weißberg-Bob, Britta Wuttke. Zu beziehen über: Britta Wuttke, Klemkestr. 16, 13409 Berlin.
 • Dedecius, Karl: Panorama der polnischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Poesie. Bd 1 und 2. Zürich 1996. Hrsg. u. übers. von Karl Dedecius. Zürich: Ammann 1996. 1803 S. Enthält Gedichte von Krzysztof Kamil Baczyński, Marcin Baran, Stanisław Barańczak, Urszula Benka, Miron Białoszewski, Zbigniew Bieńkowski, Jacek Bierezin, Marzena Broda, Władysław Broniewski, Ernest Bryll, Jan Brzękowski, Andrzej Bursa, Krzysztof Ćwiklinski, Bohdan Czaykowski, Józef Czechowicz, Tytus Czyżewski, Jakub Ekier, Jerzy Ficowski, Tadeusz Gajcy, Konstanty Ildefons Gałczynski, Stanisław Grochowiak, Jerzy Harasymowicz, Julia Hartwig, Zbigniew Herbert, Janusz Artur Ihnatowicz, Kazimiera Iłłakowiczówna, Jarosław Iwaszkiewicz, Anna Janko, Bruno Jasieński, Mieczysław Jastrun, Tomasz Jastrun, Anna Kamieńska, Krzysztof Karasek, Tymoteusz Karpowicz, Jan Kasprowicz, Marzanna Bogumila Kielar, Krzysztof Koehler, Stanisław Korab-Brzozowski, Julian Kornhauser, Urszula Kozioł, Felicja Kruszewska, Ryszard Krynicki, Stanisław Jerzy Lec, Jan Lechoń, Bolesław Leśmian, Jerzy Liebert, Ewa Lipska, Zbigniew Machej, Bronisław Maj, Jarosław Markiewicz, Tadeusz Miciński, Artur Międzyrzecki, Ryszard Milczewski-Bruno, Czesław Miłosz, Stanisław Młodożeniec, Grzegorz Musiał, Maciej Niemiec, Tadeusz Nowak, Bronisława Ostrowska, Jan Bolesław Ożóg, Antoni Pawlak, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Tadeusz Peiper, Anna Pogonowska, Jan Polkowski, Halina Poświatowska, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Julian Przyboś, Stanisław Przybyszewski, Wacław Rolicz-Lieder, Tadeusz Różewicz, Aleksander Rymkiewicz, Jarosław Marek Rymkiewicz, Władysław Sebyła, Marcin Sendecki, Antoni Słonimski, Arnold Słucki, Piotr Sommer, Jan Śpiewak, Edward Stachura, Leopold Staff, Anatol Stern, Marcin Świetlicki, Anna Świrszczynska, Artur Szlosarek, Wisława Szymborska, Julian Tuwim, Jan Twardowski, Aleksander Wat, Adam Ważyk, Kazimierz Wierzyński, Witold Wirpsza, Józef Wittlin, Rafał Wojaczek, Marek Wojdyło, Wiktor Woroszylski, Stanisław Wyspiański, Adam Zagajewski, Jerzy Zagórski, Emil Zegadłowicz.
 • DDR - VRP UNABHÄNGIGE LITERATUR. NRD LITERATURA NIEZALEŻNA. Hrsg. von der Gruppe WIR. Verein zur Förderung der Deutsch-Polnischen Literatur. Berlin: 1996. 413 S. (Literaturedition Nr. 3, April 1996) Zweisprachige Ausgabe. Texte u. a. von Józef Baran, Urszula Benka, Krzysztof Ćwikliński, Stefan Gieysztor, Jarosław Jordan, Jacek Kaczmarski, Tadeusz Konwicki, Iwona Mickiewicz, Aleksander Rozenfeld, Christian Skrzyposzek. Übers. von Aleksandar Dordevic, Bettina Eberspächer, Dieter Kalka, Olaf Kühl, Jolanta Madra-Dordevic, Sigrid Moser, Jörn Stache, Esther-Marie Ullmann-Goertz. Zu beziehen über: Britta Wuttke, Klemkestr. 16, 13409 Berlin.
 • DIE DICHTER POLENS. Hundert Autoren vom Mittelalter bis heute. Ein Brevier. Hrsg. und übers. von Karl Dedecius. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1996. 240 S. Taschenbuchausgabe des 1982 in der Polnische Bibliothek erschienen Bandes.
 • ES IST ZEIT, WECHSLE DIE KLEIDER! Stimmen aus Polen. Gedichte. Ausgew., zusammengest. und hrsg. von Peter Gehrisch und Dieter Krause. Nachwort von Klaus Stiebert. Sonderheft 1998 von: Ostragehege, Zeitschrift für Literatur und Kunst. 120 S. Enthält Texte von Marcin Baran, Józef Baran, Urszula Benka, Zbigniew Chojnowski, Agnieszka Deutschmann, Zbigniew Dimitroca, Jakub Ekier, Wojciech Gawłowski, Mariusz Grzebalski, Jacek Gutorow, Paweł Huelle, Anna Janko, Aleksander Jurewicz, Marzanna Kielar, Krzysztof Koehler, Urszula Kozioł, Jerzy Kronhold, Anna Kwietniewska, Krystyna Lars, Zbigniew Machej, Tomasz Majeran, Karol Maliszewski, Ludmiła Marjańska, Piotr Maur, Renata Maria Niemierowska, Krzysztof Paczuski, Jacek Posiadło, Bożena Ptak, Marcin Sendecki, Wojciech Izaak Strugała, Marcin Świetlicki, Janusz Styczeń, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Wojciech Wencel und Bohdan Zadura. Übers. von Henryk Bereska, Róża Domašcyna, Heiko Hill Drößler, Bettina Eberspächer, Marga Erb, Peter Gehrisch, Steffen Huber, Dieter Kalka, Ursula Kiermeier, Dieter Krause, Undine Materni, Lutz Nitzsche-Körnel, Elisabeth Nowak, Tom Pohlmann, Andreas Reimann, Renate Schmidgall, Rudolf Scholz und Günter Ullmann.
 • Polnische Lyrik aus 100 Jahren. Hrsg. von Sergiusz Sterna-Wachowiak. Übers. von Joseph Retz. Gifkendorf: Merlin 1997. 234 S. Enthält Texte von Krzysztof Kamil Baczyński, Wojciech Bąk, Stanisław Barańczak, Urszula Benka, Miron Białoszewski, Roman Brandstaetter, Władysław Broniewski, Jan Brzękowski, Andrzej Bursa, Józef Czechowicz, Tytus Czyżewski, Tadeusz Gajcy, Konstanty Ildefons Gałczyński, Stanisław Grochowiak, Marian Grzesczak, Julia Hartwig, Zbigniew Herbert, Kazimiera Iłłakowiczówna, Jarosław Iwaszkiewicz, Bruno Jasieński, Mieczysław Jastrun, Aleksander Jurewicz, Anna Kamieńska, Tymoteusz Karpowicz, Jan Kasprowicz, Urszula Kozioł, Ryszard Krynicki, Krystyna Lars, Bogusława Latawiec, Jan Lechoń, Bolesław Leśmian, Jerzy Liebert, Ewa Lipska, Jacek Łukasiewicz, Bronisław Maj, Tadeusz Miciński, Artur Międzyrzecki, Krystyna Miłobędzka, Czesław Miłosz, Tadeusz Nowak, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Tadeusz Peiper, Halina Poświatowska, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Julian Przyboś, Wincenty Różanski, Tadeusz Różewicz, Jarosław Marek Rymkiewicz, Antoni Słonimski, Leopold Staff, Anna Świrszczyńska, Wisława Szymborska, Julian Tuwim, Jan Twardowski, Aleksander Wat, Adam Ważyk, Kazimierz Wierzyński, Witold Wirpsza, Józef Wittlin, Rafał Wojaczek, Wiktor Woroszylski, Adam Zagajewski, Tadeusz Żukowski.
 • LYRISCHES BRESLAU. WROCŁAW LIRYCZNY. Hrsg. von Marek Graszewicz, Marek Zybura. Wrocław: Wirydarz 1997. 171 S. Zweisprachige Ausgabe. Enthält Texte von Zofia Badura, Jan Fryderyk Biharowski, Marianna Bocian, Piotr Klimczak, Roman Kołakowski, Elżbieta Milanczówna, Czesław Miłosz, Adam Poprawa, Janusz Różewicz, Tadeusz Różewicz, Rafał Wojaczek, Anna Zelenay, Tadeusz Zelenay. Übers. von Henryk Bereska, Edward Bialek, Karl Dedecius, Ursula Kiermeier, Ernst Josef Krzywon, Manfred Mack, Klaus Staemmler, Alois Woldan, Józef Zaprucki.
 • Danielewicz, Dorota: Das unsichtbare Lieben. Neue polnische Lyrik. Köln 1998
 • LUBLINER LIFT. DEUTSCH-POLNISCHE Anthologie. WINDA LUBELSKA. NIEMIECKO-POLSKA ANTOLOGIA. Hrsg. von Dieter Kalka. Vorw. Erich Loest. Dresden: Die Scheune/ Lublin: Wyd. Test 1999. 105 S. Zweisprachige Ausgabe mit Texten von Zbigniew Dmitroca, Anna Janko, Krzysztof Koehler, Ewa Mazur, Jakub Malukow Danecki, Katarzyna Nalepa, Dominik Opolski, Wacław Oszajca, Krzysztof Paczuski, Andrzej Szuba, Marek Wojdyło, Bohdan Zadura. Übers. von Henryk Bereska, Róża Domašcyna, Benedikt Dyrlich, Dieter Kalka, Jakub Malukow Danecki, Undine Materni, Radjo Monk, Lutz Nitzsche-Kornel, Tom Pohlmann, Norbert Weiß.
 • Dedecius, Karl: 100 polnische Gedichte. Krakow 2000
 • IRGENDWO BEI KATTOWITZ. Stimmen aus dem Nachbarhaus. Polnische Gegenwart im Spiegel der Literatur. Hrsg. von der Arbeitsgruppe Literatur polska 2000 unter Leitung von Albrecht Lempp - in Zusammenarbeit mit Bronisław Maj. Mit einer Fotoserie von Elżbieta Lempp. 284 S. DM 24,00 (=die horen. Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kritik. 45 [2000] Bd. 2 [198]). Mit Texten von Janusz Anderman, Stanisław Barańczak, Marek Bieńczyk, Anna Bolecka, Stefan Chwin, Jakub Ekier, Michał Głowinski, Mariusz Grzebalski, Zbigniew Herbert, Gustaw Herling-Grudziński, Jerzy Jarzębski, Ryszard Kapuściński, Marzanna Bogumiła Kielar, Jarosław Klejnocki, Leszek Kołakowski, Tadeusz Konwicki, Zbigniew Kruszyński, Ryszard Krynicki, Antoni Libera, Ewa Lipska, Bronisław Maj, Zbigniew Mentzel, Czesław Miłosz, Jerzy Pilch, Jacek Podsiadło, Jan Polkowski, Tadeusz Różewicz, Janusz Rudnicki, Marcin Sendecki, Andrzej Sosnowski, Marian Stala, Andrzej Stasiuk, Jolanta Stefko, Marcin Świetlicki, Jan Józef Szczepański, Artur Szlosarek, Janusz Szuber, Wisława Szymborska, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Olga Tokarczuk, Henryk Waniek, Adam Wiedemann, Adam Zagajewski. Übers. von Henryk Bereska, Marcus Braun, Doreen Daume, Karl Dedecius, Friedrich Griese, Hans-Peter Hoelscher-Obermaier, Steffen Huber, Gregor Kahlau, Ursula Kiermeier, Nina Kozlowski, Olaf Kühl, Albrecht Lempp, Andreas Lorenz, Joanna Manc, Roswitha Matwin-Buschmann, Dörte Muß-Gorazd, Martin Pollack, Renate Schmidgall, Ekkehard Witt, Karin Wolff.
 • INNENSTADT. ŚRÓDMIEŚCIE. Anthologie. Hrsg. vom Verein zur Förderung der Deutsch-Polnischen Literatur. Berlin: "WIR"; ARTE.NOVA 2000. 313 S. DM 15,- (= "WIR". Edycja Literacka nr 5/ Literaturedition Nr. 5). Zweisprachige Ausgabe mit Texten von Ryszard Chłopek, Agnieszka Dębska, Katarzyna Godlewska, Roman Honet, Jarosław Jordan, Magdalena Jordan, Gregor Kahlau, Katarzyna Krenz, Michał Krenz, Anna Kwiatkowska, Paweł Lekszycki, Agata Mazgis, Agnieszka Mistrzak, Jarosław Orzeł, Anna Piżl, Rafał Rogowicz, Paulina Schulz, Mariusz Siemiński, Ewa Maria Slaska, Jacek Slaski, Aleksandra Swoszowska, Agnieszka Wesołowska, Piotr Wiroński, Michal Witkowski, Arkadiusz K.Wyrzykowski, Übers. von Jan Böttcher, Agnieszka Dębska, Hella Dietz, elis, Alexander Gumz, Dominika Handrysiewicz, Gregor Kahlau, Jan Kettner, Katarzyna Krenz, Tomasz Ososiński, Karla Reimert, Ewa Maria Slaska, Paulina Schulz, Daniela Seel, Jacek Slaski, Sabine Voigt, Uljana Wolf.
 • POESIEBRÜCKE. Anthologie. MOST POEZJI. ANTOLOGIA. Hrsg. im Auftr. des Magistrats der Stadt Darmstadt, des Stadtamts Płock und des Płocker Kultur- und Kunstzentrums von Małgorzata Płoszewska und Fritz Deppert. Aus dem Polnischen und Deutschen übertr. von Małgorzata Płoszewska. Darmstadt, Płock: Agpress 2001. 160 S. . Mit Gedichten von: Zbyszek Atemborski, Krzysztof Barański, Krzysztof Bieńkowski, Anna Kühn-Cichocka, Bozenna Czowgan, Jacek Dąbrowski, Andrzej Dorobek, Ewa Drzewiecka, Lech Franczak, Wanda Gołębiewska, Marek Grala, Anna Jarzębowska, Barbara Klicka, Wojciech Łęcki, Krzysztof Martwicki, Stanisław Nawrocki, Tomasz Opaliński, Danuta Palmowska, Elzbieta Pędraszewska, Małgorzata Płoszewska, Danuta Rychlewska, Bohdan Urbankowski, Ewa Wawrzyńska, Maciej Woźniak und Maria Anna Żółtowska.
 • Anthologie POLNISCHER KINDERLITERATUR. ANTOLOGIA POLSKIEJ LITERATURY DZIECIĘCEJ. Übers. von Joanna Manc [und James Krüss]. Vorwort von Grzegorz Leszczyński. Wrocław: Wyd. Siedmioróg. 2001. 264 S. Zweisprachige Ausgabe mit Texten von Adam Bahdaj, Jerzy Broszkiewicz, Jan Brzechwa, Julia Duszyńska, Jan Grabowski, Anna Kamieńska, Ludwik Jerzy Kern, Maria Kownacka, Maria Krüger, Kornel Makuszyński, Cecylia Niewiadomska, Joanna Papuzińska, Janina Porazińska, Julian Tuwim, Maciej Wojtyszko, Wojciech Żukrowski.
 • Dedecius, Karl; Shempska, Lucyna: Dialog mit dem Gedächtnis. Gedichte aus Lodz. Lodz 2001
 • Chadzinikolau, Ares: Polnische Poesie. Berlin 2003
 • Dedecius, Karl: Polnische Gedichte des 20 Jahrhunderts. Polnisch und Deutsch. Frankfurt am Main 2008Über polnische Dichter (Auswahl)

 • Von Polens Poeten / Karl Dedecius. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1988, 396 S. (suhrkamp-taschenbuch 1479)
 • Kruzynski, Marta: Polnische Lyrik zwischen Antike und Moderne. Der "postkoloniale" Gedanke in Zbigniew Herberts Gedichten über die Antike. Norderstedt 2010


Einige weitere Anthologien

 • AM RANDE DES HIMMELS. JUNGE AUTOREN AUS DEUTSCHLAND UND POLEN. NA SKRAJU NIEBA. MŁODZI AUTORZY Z NIEMIEC I Z POLSKI. Hrsg.: Berliner Festspiele. Konzeption und Red. Peter Grosz. [Hrsg. im Auftr. und mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie]. Mainz: Dreieck 1995. 237 S. Zweisprachige Ausgabe. Polnische Teilnehmer: Magdalena Adamczyk, Artur Burszta, Darek Foks, Natasza Goerke, Manuela Gretkowska, Marek Karwowski, Tomasz Majeran, Roman (Red) Praszyński, Michael Rybczyński, Marcin Sendecki, Jacek Siemieniec, Ewa Sonnenberg, Marek Zmiejewski. Deutsche Teilnehmer: Tamara Bach, Regine Bielefeldt, Anke Bihn, Marcus Braun, Kavita-Janice Chohan, Jens Markus Eber, Boris Eldagsen, Jonas Engelmann, Peter Grosz, Ingrid Gündisch, Gregor Kahlau, Andreas Laudert, Lydia Mechtenberg, Jens Neumann, Uta Nevermann, Christine Saukel, Christian Spiller, Antje Strubel, Jan Zänker.
 • PANORAMA DER POLNISCHEN LITERATUR DES 20. JAHRHUNDERTS. POINTEN. Hrsg. und übers. von Karl Dedecius. Zürich: Ammann 1997. 1024 S. Enthält Texte von Stanisław Barańczak, Henryk Bardijewski, Wacław Berent, Tadeusz Borowski, Wiesław Brudziński, Ernest Bryll, Jan Brzechwa, Stanisław Brzozowski, Teodor Bujnicki, Andrzej Bursa, Stanisław Dygat, Henryk Elzenberg, Ludwik Flaszen, Konstanty Ildefons Gałczynski, Grzegorz Glass, Janusz Głowacki, Ferdynand Goetel, Witold Gombrowicz, Artur Górski, Zdzisław Gozdawa und Wacław Stępień, Stanisław Grochowiak, Stefania Grodzieńska, Ryszard Marek Groński, Henryk Grynberg, Jerzy Harasymowicz, Marian Hemar, Zbigniew Herbert, Benedykt Hertz, Ireneusz Iredyński, Karol Irzykowski, Jarosław Iwaszkiewicz, Bruno Jasieński, Mieczysław Jastrun, Swiatopełk Karpiński, Jan Kasprowicz, Ludwik Jerzy Kern, Andrzej Kijowski, Stefan Kisielewski, Leszek Kołakowski, Maria Komornicka, Janusz Korczak, Tadeusz Kotarbiński, Ryszard Krynicki, Ludwik Krzywicki, Stanisław Jerzy Lec, Jan Lechoń, Ryszard Legutko, Stanisław Lem, Jan Lemański, Bronisław Maj, Kornel Makuszyński, Antoni Marianowicz, Czesław Miłosz, Janusz Minkiewicz, Sławomir Mrożek, Zofia Nałkowska, Wacław Nałkowski, Stefan Napierski, Adolf Nowaczyński, Tadeusz Nowak, Tadeusz Nowakowski, Michał Ogórek, Janusz Osęka, Bronisława Ostrowska, Jan Parandowski, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Jan Pietrzak, Jerzy Pilch, Anatol Potemkowski, Bolesław Prus, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Jeremi Przybora, Julian Przyboś, Stanisław Przybyszewski, Tadeusz Różewicz, Magdalena Samozwaniec, Bruno Schulz, Antoni Słonimski, Hugo Steinhaus, Aleksander Świętochowski, Jerzy Szaniawski, Leszek Szaruga, Jan Sztaudynger, Wisława Szymborska, Stefan Themerson, Julian Tuwim, Leopold Tyrmand, Henryk Waniek, Andrzej Warchal, Aleksander Wat, Adam Ważyk, Stefan Wiechecki (Wiech), Kazimierz Wierzyński, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Maryla Wolska, Stanisław Wyspiański, Adam Zagajewski, Marian Załucki, Tadeusz Żelenski (Boy), Stefan Żeromski. Aus dem Polnischen von Wanda Bronska-Pampuch, Karl Dedecius, Josef Hahn, Ursula Kiermeier, Olaf Kühl, Albrecht Lempp, Klaus Staemmler, Margaret Stisi.
 • GESCHRIEBEN IN DEUTSCHLAND. NAPISANE W NIEMCZECH. Hrsg. von Piotr Piaszczyński und Krzysztof Maria Załuski. Köln, Jestetten: b1-Verlag; Ignis e.V. 2000. 350 S. Zweisprachige Ausgabe mit Texten von Natasza Goerke, Jacek B. Grunwald, Brigitta Helbig, Maria Kolenda, Jakub Malukow-Danecki, Joanna Manc, Lopez Mausere [d.i.: Wojciech Stamm], Iwona Mickiewicz, Krzysztof Mik, Dariusz Muszer, Krzysztof Niewrzęda, Marek Pelc, Piotr Piaszczyński, Piotr Roguski, Janusz Rudnicki, Artur Szlosarek, Krzysztof Maria Załuski. Übersetzt von Judith Arlt, Henryk Bereska, Agnieszka Grzybkowska, Adam Głusowski, Hans-Peter Hoelscher-Obermaier, Andreas Lorenz, Iwona Mickiewicz, Marek Pelc, Przemyslaw Nick Roguski, Renate Schmidgall, Birgit Sekulski, Urszula Usakowska-Wolff, Manfred Wolff.